بهار ۲۰۲۱

بهار ۲۰۲۱

سه شنبه 12 اسفند 1399 - 23:15
P U N K C H Ξ R R Y

┃کالکشن بهار ۲۰۲۱ پانک‌چری با نام journey to the future مجموعه ای از اکسسوری هایی یونیک و شخصی سازی شده در سه سبک فیوچرستیک، سایبرپانک و پانک است و از هر محصول تعداد بسیار محدودی تولید شده است تا ماهیت یونیک بودن خود را حفظ کند.

نام هر آیتم برگرفته از نام مأموریت‌های شاتل فضایی که بین سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۱ صورت گرفته، [space transportation system" STS"] است که بر همین اساس هر مأموریت با این پیشوند شماره‌گذاری شده‌اند.┃


نظرات